Narysowane głową, pomyślane ołówkiem albo czymkolwiek

Rysunek to najstarszy język sztuki, a zarazem najbardziej bezpośredni zapis myśli, idei i wizji artystycznych. Przez długi czas traktowany był przede wszystkim  jako wstępna notacja – szkic do formowania koncepcji wyrażanych ostatecznie w grafice, malarstwie, rzeźbie, multimediach, designie czy architekturze. I jakkolwiek w długiej historii sztuki można wskazać wielu znakomitych artystów, dla których okazał się istotnym, a niekiedy najważniejszym środkiem ekspresji, dopiero w drugiej połowie XX wieku uznany został za język autonomiczny. Spektakularne usankcjonowanie tej autonomii nastąpiło w 1977 roku, gdy w ramach największego światowego przeglądu sztuki aktualnej Documenta VI w Kassel wyodrębniono obszerny dział rysunku („Handzeichnungen”). Pokazane zostały prace ponad dwustu artystów prezentujących różnorodne kategorie rysunku. Była to manifestacja wielorakości struktur i gramatyk rysunku, także radykalnej swobody w doborze narzędzi i powierzchni rysunkowych.

Wystawa „Narysowane głową, pomyślane ołówkiem albo czymkolwiek”, na którą składają się 34 prace artystów z różnych części świata, jest pierwszą odsłoną z planowanego cyklu prezentacji poświęconych rysunkowi. Nawiązuje do przedstawionego kilkadziesiąt lat temu w Kassel szerokiego spectrum artykulacji rysunkowej, jest przypomnieniem jej autonomii i zwróceniem uwagi na jej aktualność.     

Jarosław Kozłowski

kurator:  Jarosław Kozłowski

współpraca:

Natalia Brandt

Andżelika Jabłońska

wystawa czynna:

04.06.2020 – 20.10.2020

w czwartki, w godz. 12-17*

* również w umówione dni:

archiwumidei@gmail.com

Archiwum Idei

ul. Żydowska 35a, Poznań

Drawn by Head, Thought by Pencil or Something Else

CURATOR:
Jaroslaw Kozlowski

COOPERATIONS:
Natalia Brandt, Andzelika Jablonska

JUNE 4, 2020 – OCTOBER 20, 2020

EXHIBITION OPEN EVERY THURSDAY 12 noon – 5 p.m.*
*OR BY APPOINTMENT:

archiwumidei@gmail.com

ARCHIVE OF IDEAS
35a Zydowska Street, 61-761 Poznan

Projekt dofinansowano ze środków miasta Poznania