Wykład Natalii Czarcińskiej: ​​Obrazy w ramach prezentują się lepiej niż inne…? Framed paintings are received better than the unframed ones…?

Ramę charakteryzuje paradoks. Przynależy ona do różnych porządków. Jest przedmiotem o określonej długości i szerokości; ma swoją formę, fakturę, kolor. Jest meblem i elementem obrazu malarskiego jednocześnie. Rama może stać też się pretekstem; figurą, dzięki której można nieco krytyczniej przyjrzeć się procesom zachodzącym w sztuce współczesnej i ją warunkujących. Posługując się kategorią ramy można wyodrębnić kilka ważnych wątków w sztuce: realne granice obrazu, ramy teoretyczne lub ramy instytucjonalne. Tę dychotomię i nieuchwytność prześledzimy w artykulacjach artystów, którzy zmagają się z problematyką ramy, granicą obrazu i ścianą.  

Natalia Czarcińska

Ur. 1985 w Kaliszu. Absolwentka Malarstwa i Edukacji Artystycznej. Od 2014 roku związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, gdzie pracuje jako adiunktka w V Pracowni Malarstwa.  W 2020 obroniła pracę doktorską pt. „Rama i an(t)yrama obrazu”.

Projekt dofinansowano ze środków miasta Poznania