Archiwum Idei_Archive of Ideas

Kluczem do planowanych wystaw i wyboru prezentowanych artystów w ramach działalności „Archiwum idei” będą problemy i tematy z zakresu sztuki, wynikające z charakteru zbiorów.

Nowo powołane miejsce ma na celu upowszechnienie oraz promocję sztuki zarówno tej, która ma światowy oddźwięk, jak i niszowej sztuki, która żywo rozwijała się w latach 70., 80., 90. ubiegłego wieku i ma istotny wpływ na powstawanie, czytanie i rozumienie sztuki aktualnej.

„Archiwum idei” ma przybliżyć szeroki zakres i bogatą problematykę zgromadzonej kolekcji, jak również ujawnić związki, nowe jakości i treści wynikające ze spotkania dzieł artystów z całego świata. W skład kolekcji wchodzą: szkice, notatki, listy, diagramy, prace wizualne, dźwiękowe, obiekty, zatem zbiór idei artystycznych rozpisanych na różnorodne języki i media.

Każdej wystawie towarzyszyć będą wykłady i odczyty dotyczące zagadnień związanych z prezentowaną wystawą.


→ ADRES:

ARCHIWUM IDEI

ul. Żydowska 35 a, Poznań

E-MAIL: archiwum_idei@10g.pl

https://www.facebook.com/Archiwum-Idei-106780887397594

Projekt dofinansowano ze środków miasta Poznania