Bożena Czubak. Dlaczego Disegno? Why Disegno?

Dlaczego łatwiej jest używać starego pojęcia disegno niż mówić o rysunku, który wciąż pozostaje bardzo współczesną  metodą artystycznej artykulacji.

Kuratorka wystawy zrealizowanej  pod hasłem Disegno opowie o współczesnym postrzeganiu rysunku, którego nie da się już definiować w kategoriach artystycznych technologii.

Bożena Czubak,  prezeska Fundacji Profile, kieruje programem wystawienniczym i wydawniczym Fundacji. Kuratorka, autorka i redaktorka licznych publikacji dotyczących współczesnej kultury wizualnej. Wcześniej m.in. kuratorka w CSW Łaźnia w Gdańsku, dyrektorka artystyczna Galerii Le Guern, Warszawa, w czasie studiów historii sztuki na UAM w Poznaniu prowadziła autorską Galerię Obraz. Wykładała na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Kuratorka wystaw problemowych i tematycznych oraz projektów audiowizualnych dotyczących awangardowych tradycji, reinterpretacji historyczno-artystycznych, problematyki społecznej i medializacji współczesnego doświadczenia, m.in. „Negocjatorzy sztuki” (2000, Łaźnia, Bunkier Sztuki, Kraków); „Egocentryczne, niemoralne, przestarzałe“, “Współczesne  wizerunki artystów” (Zachęta, Warszawa, 2005); „W Polsce czyli gdzie?” (CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2007); „Opowiedziane inaczej” (CSW Łaźnia i Zamek Ujazdowski, 2010); „Procedery sztuki lat 70.” (Fundacja Profile, 2017)

Kuratorka cykli wystawienniczych: „Uśpiony kapitał”, „Archiwa sztuki”, kilkuletniego programu filmowego ”Rejestracje” pokazującego filmowe rejestracje działań międzynarodowej awangardy.

Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

Kuratorka wielkich wystaw indywidualnych czołowych twórców awangardowej kultury artystycznej w polskich i zagranicznych instytucjach kultury, m.in. Zofia Kulik, Jarosław Kozłowski, Andrzej Dłużniewski, Krzysztof Wodiczko, Józef Robakowski.

Projekt dofinansowano ze środków miasta Poznania