Wykład Filipa Lipińskiego: Dziesięć tysięcy linii, punkt i słowo: LeWitt, Huebler, Weiner i sztuka amerykańska lat 70. w PRL


Linki do wykładu:

1 cz.: https://tiny.pl/cfd2n

2 cz.: https://tiny.pl/cl79j


Tytuł wykładu nawiązuje do dzieł amerykańskich artystów, które zostały zaprezentowane na ostatniej wystawie w Archiwum Idei – Postawy konceptualne: Sola LeWitta, Douglasa Hueblera oraz Lawrence’a Weinera. Stanowić one będą pretekst do nieco bliższego przyjrzenia się twórczości tych ważnych artystów a zwłaszcza do spojrzenia na obecność współczesnej sztuki amerykańskiej oraz kontakty z artystami z USA w Polsce okresu PRL-u, zwłaszcza w latach 70. 


Filip Lipiński – prof. UAM dr hab., historyk sztuki, amerykanista, pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na sztuce nowoczesnej i współczesnej, historii sztuki amerykańskiej, teorii historii sztuki, a ostatnio także na relacjach interdyscyplinarnych między historią sztuki i filmoznawstwem. Autor książek Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych (Poznań 2021), Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu (Toruń 2013) oraz licznych artykułów naukowych w takich czasopismach jak „Oxford Art Journal”, „Kwartalnik Filmowy”, „Artium Quaestiones”, „RIHA Journal. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Artium Quaestiones”, tłumacz tekstów naukowych.

Projekt dofinansowano ze środków miasta Poznania