Wykład Wojciecha Gorączniaka: Obłęd widzenia albo czego nie wyrażają obrazy

W drugiej połowie lat 40-tych Samuel Beckett napisał kilka niedługich tekstów i dialogów dotyczących malarstwa. Obrazy stały się pretekstem do rozważań nad związkami sztuki z rzeczywistością, obecnością przedmiotu, problemami widzenia, relacją między postrzegającym a postrzeganym i sensu tej zależności. 

Obraz – przedmiot – widzenie.

Beckett nakreślił paradoksalny pogląd o niemożliwości ekspresji – konieczności niewyrażania. Nie postulował on jednak końca malarstwa albo ogólnie końca sztuki. A więc co miał na myśli? 

Jak z odrzucenia imperatywu wyrażania w sztuce uczynić jedyną, możliwą konieczność, powód i cel wyrazu i co to ma wspólnego z malarstwem?

Wojciech Gorączniak – ur. 1976 r. w Poznaniu. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz). Dyplom na kierunku malarstwo uzyskał w 2001 r. Od 2008 r. pracuje w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku profesora UAP. W latach 2016-18 był kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Od 2016 r. prowadzi VIII Pracownię Malarstwa. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest autorem wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Jako kurator wystaw współpracował z Galerią Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, oraz Galerią Piekary w Poznaniu. Swoje prace pokazywał m.in. w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wlkp., Galerii Naprzeciw w Poznaniu, Haus am Lützowplatz w Berlinie, Contemporary Art Museum Ise w Japonii.

Projekt dofinansowano ze środków miasta Poznania