Wystawy – Prezentacje – Publikacje

Archiwum Idei_Archive of Ideas

Koncepcja powstania przestrzeni wystawienniczej „Archiwum idei” jest ściśle związana z kolekcją prac artystycznych zgromadzonych w czasie działalności Galerii Akumulatory 2 oraz zainicjowaną w 1972 roku międzynarodową wymianą artystyczną NET.

Kluczem do planowanych wystaw i wyboru prezentowanych artystów w ramach działalności „Archiwum idei” będą problemy i tematy z zakresu sztuki, wynikające z charakteru zbiorów.

Nowo powołane miejsce ma na celu upowszechnienie oraz promocję sztuki zarówno tej, która ma światowy oddźwięk, jak i niszowej sztuki, która żywo rozwijała się w latach 70., 80., 90. ubiegłego wieku i ma istotny wpływ na powstawanie, czytanie i rozumienie sztuki aktualnej.

„Archiwum idei” ma przybliżyć szeroki zakres i bogatą problematykę zgromadzonej kolekcji, jak również ujawnić związki, nowe jakości i treści wynikające ze spotkania dzieł artystów z całego świata. W skład kolekcji wchodzą: szkice, notatki, listy, diagramy, prace wizualne, dźwiękowe, obiekty, zatem zbiór idei artystycznych rozpisanych na różnorodne języki i media.

Każdej wystawie towarzyszyć będą wykłady i odczyty dotyczące zagadnień związanych z prezentowaną wystawą.→ ADRES:

ARCHIWUM IDEI

ul. Żydowska 35 a, Poznań

E-MAIL: archiwum_idei@10g.pl


 Słuchając okiem_Hearing by Eye

ERIC ANDERSEN, NATALIA BRANDT, BEUYS & CHRISTIANSEN, BEUYS NAM & JUNE PAIK, CLAUS BÖHMLER, ANTHONY BRAXTON, GIUSEPPE CHIARI, HENRI CHOPIN, PHILIP CORNER, HANNE DARBOVEN, JANUSZ DZIUBAK, KAZUMICHI FUJIWARA, MILAN KNIZIAK, BEN PATTERSON, SVEN-AKE JOHANSSON, EDWARD KRASIŃSKI, JAROSŁAW KOZŁOWSKI, ROLF LANGEBARTELS, GEORGE MACIUNAS, PETER MANDRUP, MIKOŁAJ POLIŃSKI & MISA SHIMOMURA, REINER RUTHENBECK, CEZARY STANISZEWSKI, ANDRZEJ SZEWCZYK, DAVID TROOSTWYCK, CLAUS BOLNNER, HUBERT WIŃCZYK & PIOTR TKACZ, JAROSŁAW SZELEST, LAWRENCE WEINER, RYSZARD WINIARSKI, EMMETT WILLIAMS, WIKTOR WOLSKI

Kurator wystawy:
Jarosław Kozłowski

Współpraca:
Natalia Brandt
Andżelika Jabłońska

Opracowanie graficzne:
Natalia Brodacka

Wystawa czynna:
→ 22.11.2019 — 21.02.2020
→ w czwartki, w godz. 12.00–17.00
* również w umówione dni / by appointment

e-mail: archiwum_idei@10g.pl

→ Archiwum Idei
ul. Żydowska 35 a, Poznań

Hearing by Eye


Opening: 21.11.2019, 7 p.m.
22.11.2019 – 21.02.2020
 The exhibition opens every Thursday 12 noon – 5 p.m.
 * or by appointment: 504 260 863

e-mail: archiwum_idei@10g.pl

Archive of Ideas
35a Żydowska Street, Poznan→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → →

Jarosław Kozłowski. Books, Words, Ideas
NET w Muzeum Susch w Szwajcarii
→2.01.2019

→ MUZEUM SUSCH
SURPUNT 78
CH–7542 SUSCH
Szwajcaria

Books, Words, Ideas

Na prezentację zatytułowaną „Książki, słowa, idee” składają się prace 47 artystów z kilkunastu krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Tym, co łączy tych artystów, jest zainteresowanie tekstem i książką artystyczną jako kreatywną formą artykulacji. Łączy ich także partycypacja w Sieci/NET, zainicjowanej przez Jarosława Kozłowskiego i Andrzeja Kostołowskiego na przełomie lat 1971/1972.

Był to czas podziału świata na Wschód i Zachód, czas tzw. „żelaznej kurtyny”, która wyznaczała kategoryczne granice nie tylko w sensie geograficznym, ale przede wszystkim systemowym – zarówno ideologicznym jak i kulturowym. Rozesłany pocztą do ponad trzystu artystów i teoretyków sztuki z różnych części globu manifest NET proponował przełamanie owych pilnie strzeżonych granic poprzez swobodną wymianę idei, koncepcji, prac, projektów, publikacji i innych form wypowiedzi, a także ich upowszechnienie w dostępnych przestrzeniach poza oficjalnym obiegiem sztuki. Zaproszenie do dialogu i niekontrolowanej dyskusji między artystami spotkało się z niezwykle żywą reakcją. Wkrótce lista adresowa NETu spontanicznie rozrosła się, wymykając jakiejkolwiek koordynacji czy kontroli. Poszerzyły się też obszary wymiany idei i fora dyskusji. W Poznaniu powstała alternatywna, prowadzona przez Jarosława Kozłowskiego Galeria Akumulatory 2, której program opierał się w dużej mierze na uczestnictwie artystów i teoretyków związanych z NETem, podobne galerie, powołane i prowadzone przez artystów związanych z Siecią, działały w innych miastach w Polsce i na świecie, m.in. w Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Brazylii, Argentynie, Urugwaju, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii.

Eksponowane w Muzeum Susch prace i książki artystyczne to fragment kolekcji Archiwum NETu, zawężony do zagadnienia obecności „tekstu” w sztuce współczesnej. Książka jako medium wypowiedzi artystycznej okazała się w latach 70. (a także i później) znakomitym narzędziem manifestowania postawy kontestującej kanony modernistycznej sztuki i jej zinstytucjonalizowanych form społecznego funkcjonowania. Wydawane zazwyczaj własnym sumptem w niewielkim nakładzie, sprzedawane za
grosze w niszowych księgarniach bądź rozdawane wśród przyjaciół, książki uniezależniały artystów od komercyjnych spekulacji rynku sztuki, negowały także status galerii jako niezbędnego ogniwa pośredniczącego w dialogu z odbiorcą. Charakteryzowała je bowiem specyficzna nośność jako komunikatu trafiającego bezpośrednio do indywidualnego adresata/odbiorcy/czytelnika. W krajach wschodnio-europejskich były natomiast często jedyną możliwością dystrybucji niepokornych idei artystycznych.

Czytanie tych książek wymaga szczególnej uwagi i wyobraźni, ponieważ pisane są językiem hybrydowym, który drwi sobie z ograniczeń gatunkowych i bywa konglomeratem wyrażeń zaczerpniętych zarówno z szeroko pojmowanej literatury jak i z retoryki sztuk wizualnych. Tekst nie jest w nich opisem dopełniającym obraz, obraz nie pełni w nich funkcji ilustracyjnych. Płynna tożsamość tych książek, niechętnie poddających się próbom jakiejkolwiek systematyzacji, doskonale spełnia postulat wolności ich autorów i wolności ich czytelników.

Jarosław Kozłowski, 2018


„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019


„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019


„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019

„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019


„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019

„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019

„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019

Projekt dofinansowano ze środków miasta Poznania