Jarosław Kozłowski. Books, Words, Ideas

NET w Muzeum Susch w Szwajcarii
→ 2.01.2019

→ MUZEUM SUSCH
SURPUNT 78
CH–7542 SUSCH
Szwajcaria

Books, Words, Ideas

Na prezentację zatytułowaną „Książki, słowa, idee” składają się prace 47 artystów z kilkunastu krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Tym, co łączy tych artystów, jest zainteresowanie tekstem i książką artystyczną jako kreatywną formą artykulacji. Łączy ich także partycypacja w Sieci/NET, zainicjowanej przez Jarosława Kozłowskiego i Andrzeja Kostołowskiego na przełomie lat 1971/1972.

Był to czas podziału świata na Wschód i Zachód, czas tzw. „żelaznej kurtyny”, która wyznaczała kategoryczne granice nie tylko w sensie geograficznym, ale przede wszystkim systemowym – zarówno ideologicznym jak i kulturowym. Rozesłany pocztą do ponad trzystu artystów i teoretyków sztuki z różnych części globu manifest NET proponował przełamanie owych pilnie strzeżonych granic poprzez swobodną wymianę idei, koncepcji, prac, projektów, publikacji i innych form wypowiedzi, a także ich upowszechnienie w dostępnych przestrzeniach poza oficjalnym obiegiem sztuki. Zaproszenie do dialogu i niekontrolowanej dyskusji między artystami spotkało się z niezwykle żywą reakcją. Wkrótce lista adresowa NETu spontanicznie rozrosła się, wymykając jakiejkolwiek koordynacji czy kontroli. Poszerzyły się też obszary wymiany idei i fora dyskusji. W Poznaniu powstała alternatywna, prowadzona przez Jarosława Kozłowskiego Galeria Akumulatory 2, której program opierał się w dużej mierze na uczestnictwie artystów i teoretyków związanych z NETem, podobne galerie, powołane i prowadzone przez artystów związanych z Siecią, działały w innych miastach w Polsce i na świecie, m.in. w Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Brazylii, Argentynie, Urugwaju, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii.

Eksponowane w Muzeum Susch prace i książki artystyczne to fragment kolekcji Archiwum NETu, zawężony do zagadnienia obecności „tekstu” w sztuce współczesnej. Książka jako medium wypowiedzi artystycznej okazała się w latach 70. (a także i później) znakomitym narzędziem manifestowania postawy kontestującej kanony modernistycznej sztuki i jej zinstytucjonalizowanych form społecznego funkcjonowania. Wydawane zazwyczaj własnym sumptem w niewielkim nakładzie, sprzedawane za
grosze w niszowych księgarniach bądź rozdawane wśród przyjaciół, książki uniezależniały artystów od komercyjnych spekulacji rynku sztuki, negowały także status galerii jako niezbędnego ogniwa pośredniczącego w dialogu z odbiorcą. Charakteryzowała je bowiem specyficzna nośność jako komunikatu trafiającego bezpośrednio do indywidualnego adresata/odbiorcy/czytelnika. W krajach wschodnio-europejskich były natomiast często jedyną możliwością dystrybucji niepokornych idei artystycznych.

Czytanie tych książek wymaga szczególnej uwagi i wyobraźni, ponieważ pisane są językiem hybrydowym, który drwi sobie z ograniczeń gatunkowych i bywa konglomeratem wyrażeń zaczerpniętych zarówno z szeroko pojmowanej literatury jak i z retoryki sztuk wizualnych. Tekst nie jest w nich opisem dopełniającym obraz, obraz nie pełni w nich funkcji ilustracyjnych. Płynna tożsamość tych książek, niechętnie poddających się próbom jakiejkolwiek systematyzacji, doskonale spełnia postulat wolności ich autorów i wolności ich czytelników.

Jarosław Kozłowski, 2018

„BOOKS, WORDS, IDEAS”, 2018

 

„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019
„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019
„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019
„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019
„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019
„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019
„Books, Words, Ideas”,  Muzeum Susch 2019

Projekt dofinansowano ze środków miasta Poznania